Natur og leg forenes på ny legeplads

Første etape af Albertslunds nye rekreative område Hyldager Bakker er færdig – kun beplantningen mangler nu at vokse sig til på Hyldager Bakkers sydlige del.

indvielse af de sydlige bakker ved legepladsen med isfuglen. Det sker lørdag den 24. juni kl. 10-11.30.

Borgmester Steen Christiansen vil holde en kort indvielsestale og klippe snoren. Landskabsarkitekt Mathilde Bjerregaard fra ARKLAND fortæller om tilblivelsen af de sydlige bakker. Der vil være skattejagt i området for børnene med præmier. Der er kaffe på kanden og is i sommervarmen til alle og mulighed for en rundvisning i området.